Specjalista (z uprawnieniami sanitarnymi) w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

Budownictwo

No photo

Opublikowano: 27-03-2020 | Wygaśnie: 16-04-2020

Wyświetleń: 1 (unikalne: 1)

Region: Zachodniopomorskie Szczecin
Nazwa firmy: Agencja Mienia Wojskowego
Rodzaj pracy: Pełny etat
Waluta wynagrodzenia:
Typ wynagrodzenia: netto
Okres wynagrodzenia: miesiąc
Minimalne doświadczenie: brak

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 57/20

 

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko:

Główne obowiązki:

 • analiza, opracowanie i realizacja planów remontów, konserwacji i innych działań utrzymujących zasób,
 • monitorowanie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych i remontowych, w zakresie ich przygotowania, realizacji, nadzoru oraz rozliczania,
 • nadzór nad realizacją okresowych kontroli obiektów budowlanych w związku z upływającymi okresami gwarancyjnymi oraz nadzór nad realizacją wynikających z nich zaleceń,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej w szczególności kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz udział w pracach komisji przetargowej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 1 rok w obszarze specjalizacji stanowiska,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędniczej,
 • umiejętność przygotowywania i rozliczania inwestycji oraz prowadzenia rozmów z kontrahentami i stronami procesu inwestycyjnego,
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o własności lokali i gospodarce nieruchomościami, kpa oraz o Agencji Mienia Wojskowego i o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność,
 • odpowiedzialność, dyspozycyjność i zaangażowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz staż pracy,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Termin składania ofert: 16 kwietnia 2020 r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: 'Ogłoszenie Nr 57/20'

 

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13

 

Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem wskazanych przez Panią/Pana danych (dalej 'ADO') jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26a, 00-911 Warszawa, NIP: 5261038122, tel. 22 5019371
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 z późn.zm), a od 25 maja 2018 r. na podstawie art 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 3 m-cy od dnia zatrudnienia kandydata, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2017, poz. 1456).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - przed 25 maja 2018 r., do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - po 25 maja 2018 r., w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz.108 z późn.zm.) i jest obowiązkiem w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych np. o Państwa umiejętnościach jest dobrowolne i może nastąpić w oparciu o Pani/Pana zgodę. Wzór zgody, który w przypadku jej wyrażenia należy zamieścić w cv lub dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się poniżej.
 9. Zgodę można odwołać w tym samym trybie, w jakim była złożona, tj. drogą mailową lub pocztą.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania.
 11. Dane kontaktowe IOD: iod@amw.com.pl

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

(prosimy o zamieszczenie w CV lub dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych)

 

…………………..……………………...                                                         …………………………………….

Nazwisko i imię                                                                                                                   Data

………………….………………………

 

………………………………………….

Adres

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji Nr ……/…... na stanowisko ………………………………………………......................…….…... prowadzonej przez Agencję Mienia Wojskowego. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym o dostępie do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

 

……………………………………

            Nazwisko i imię

 

Wzór oświadczenia dostępny na stronie: https://amw.com.pl/pl/amw/praca/oferty-pracy/specjalista-w-dziale-ds-inwestycji-i-remontow-uprawnienia-sanitarne-1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

Aplikuj


Podobne ogłoszenia
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję
Facebook
Facebook